MANUVIA – monitoring trhu práce SK 09/2022

27. 10. 2022, Bratislava

Prinášíme vám monitoring trhu práce pre Slovensko.

cz.jpg

Manuvia na Slovensku

16 pobočiek na Slovensku

pobočky sk.PNG

Manuvia vo svete

svet.PNG

Nezamestnanosť v SR v septembri 2022 opäť klesla, a to na úroveň 6,06 percenta

Nezamestnanosť v SR v septembri 2022 opäť klesla, a to na úroveň 6,06 %. V auguste tohto roku bola miera evidovanej nezamestnanosti na hodnote 6,14 %.

V septembri výrazne stúpol počet mladých v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce. Dôvodom je tradične zvýšený počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie pribudlo v septembri viac ako tritisíc ľudí vo veku do 29 rokov. Kým v auguste evidovali úrady 4 477 absolventov, v septembri ich bolo už 8 011.

Počet evidovaných nezamestnaných vo veku do 25 rokov dosiahol 25 086 osôb, počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov bol 43 739. Na trhu práce sa v septembri 2022 uplatnilo 16 506 uchádzačov o zamestnanie (10 471 v auguste 2022).

Počet voľných pracovných miest bol v septembri tohto roka na úrovni 83 324 (81 121 v auguste 2022). Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 24 909 (podiel 29,89 %). Najmenej miest bolo v Košickom kraji, a to 3 447 (podiel 4,14 %). Úrady evidovali 5 hromadných prepúšťaní nahlásených v septembri, pričom je ohrozených 533 pracovných miest.

„Už od januára tohoto roka neustále klesá nezamestanosť. Tento trend pokračuje aj v septembri, kedy na úrady prichádzajú noví absolventi škôl. Posledné tri mesiace naviac rastie pomer uchádzačov, ktorí našli prácu.“ Petr Straka, CSO

Nezamestnanosť v regiónoch

nez v reg.PNG

Priemerná mesačná mzda

Mzdy rástli vyše 7 % tempom, vysoká inflácia ich však stiahla do najväčšieho reálneho poklesu za 22 rokov.

Priemerné hrubé zárobky reálne medziročne klesli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva SR. Vyššie rasty, z veľkej miery kompenzujúce dopady inflácie, sa prejavili v odvetviach s nízkymi zárobkami. Naopak, odvetvia s vysokými mzdami sa dostali do reálneho poklesu približne 10 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas 2. štvrťroka 2022 vzrástla medziročne o 7,4 % na 1 291 eur. Po sezónnom očistení priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2022 nominálne vzrástla o 2,4 %.

Životné náklady sa však zvyšovali rýchlejším tempom a výrazne predbehli rast nominálnych miezd. Po zohľadnení rastu cien (inflácie) mzda na Slovensku medziročne reálne poklesla o 4,5 %. Situácia, keď rast miezd nebol dostatočný na kompenzovanie inflácie, sa prejavil za posledných desať rokov len dvakrát, v 1. štvrťroku tohto roka a v 2. štvrťroku 2020 počas prvej vlny koronavírusu, ktorá výrazne pribrzdila ekonomiku. Aktuálna vysoká inflácia tiež spôsobila, že reálny prepad v 2. štvrťroku 2022 bol najvyšší za posledných 22 rokov.

priemerná mzda.PNG

Celý prieskum môžete stiahnuť tu: Manuvia_monitoring_SK_09_2022